Inloggen
Winkelwagen

Geen items!


 

Gratis vijverwatertest


Heeft u nog geen testset? dan helpen wij u graag in onze winkel. Wij testen dan gratis uw vijverwater op de belangrijkste waterwaardes.

Waarom moeten we nou ons water testen?

Er is een gezegde (Koi houden is water houden) en dat klopt. De meeste problemen ontstaan door slecht of vies water. Dit kunt u voorkomen door regelmatig uw water te testen. Wanneer u met regelmaat uw vijverwater test kunt u op tijd ingrijpen wanneer er veranderingen of giftige stoffen in uw water zitten. Hiermee voorkomt u ziektes en problemen.

Hoe meet je waterwaarden?

Er zijn verschillende manieren om de waterwaarden van een vijver te meten. De handigste is met behulp van een druppeltester.  Met een testsetje (zie foto) kun je ongeveer 50 keer de belangrijkste waterwaarden nauwkeurig bepalen. Om de PH-waarde te bepalen bestaan er ook elektronische testers. Deze zijn nog nauwkeurig dan de druppeltesters. Teststrips worden ook nog wel gebruikt, maar deze zijn eigenlijk te onnauwkeurig.


Wat kunnen we meten met watertesten.

PH-waarde van de vijver (zuurgraad)

Deze waarde heeft een wat ander karakter dan de GH- en de KH-waarde. De PH-waarde of zuurgraad van het water is geen waarde die met toevoegingen op het juiste niveau gebracht moet worden. De PH-waarde wordt gebruikt om te kijken of het microleven goed functioneert en of de vijver niet verzuurt.

Dit werkt als volgt:
Bacteriën produceren 24 uur per dag Co2 . Deze bacteriën leven in de vijverbodem en in een biologisch filter. Door hun productie van Co2 neemt de hoeveelheid Co2 in de vijver toe. Co2 maakt het vijverwater een beetje zuur, waardoor de PH-waarde daalt. Waterplanten verbruiken overdag Co2 . Doordat de planten Co2 opnemen uit het vijverwater, wordt dit water minder zuur. De PH-waarde stijgt dan. Doorgaans zal de PH-waarde zich tussen de 7 en 8 bewegen. Proberen om de PH-waarde met onderhoudsmiddelen te verhogen of te verlagen is daarom ook bijna altijd overbodig. De Co2 in de vijver moet hier het werk doen. Als de GH- en KH-waarde op het juiste niveau gehouden worden, zal ook de PH-waarde zich netjes gedragen.

Ammonium

Zoals bij de stikstof cyclus al vermeld is ammonium een giftige stof welke niet gewenst is. Het meten kan met standaard testsetjes. Let wel op dat er duidelijk verschil is tussen ammonium en ammoniak een concentratie van 0,2mg/liter ammoniak is reeds dodelijk voor jongbroed en 0,8mg/liter is dodelijk voor alle vissen.

Nitriet

Het nitriet is evenals Ammonium zeer giftig voor vissen. Nitriet reageert met hemoglobine in het bloed tot Metahemoglobine, welke niet meer in staat is zuurstof te transporteren. Het gevolg hiervan is dat de organen in het lichaam van de vissen de weinig zuurstof krijgen en de vissen stikken. Bij een nitrietvergiftiging is vaak het bloed van de vissen donker gekleurd, men noemt het de “brown blood disease”. Als alle vissen snel adem halen, dient in ieder geval eerst het nitrietgehalte gemeten te worden. In noodgevallen kan men het nitrietgehalte quasi verdunnen door grote hoeveelheden  zuiver zout (tot 3 mg/l, jodium vrij) aan het water toe te voegen. Natuurlijk dient ook het water meteen ververst te worden en voor voldoende zuurstof in het water gezorgd te worden. Ook nitriet kan met standaard watertesten setje gemeten worden.

Nitraat

Zoals gezegd is nitraat een niet giftige stof welke in de vijver geen kwaad kan. Echter zal een hoge nitraat waarde wel de basis zijn voor algen etc. voldoende beplanting en water verversing zal de waarde laten dalen. Nitraat is goed te meten met een watertesten set.

GH

De hardheid van water kan verschillen en hangt af van de aanwezigheid van calcium- en magnesium in het water. De hardheid heeft invloed op de zuurgraad van het vijverwater. De hardheid hangt beïnvloed de pH-waarde zeer sterk. Hoe harder het water hoe alkalischer. Een tweede punt van de hardheid is deze op het osmoseproces (de interne zout/waterbalans) van de koi. In hard water heeft de koi minder problemen om het osmoseproces opgang te houden dan in zacht water. De GH-waarde wordt uitgedrukt in DH (Duitse hardheidsgraad). Zorg voor een GH-waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12. de GH is de totale hardheid van het water en is met standaard watertesten te meten.

KH

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid aan. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid is het 'bufferen' van zuur. Een voldoende hoge KH-waarde van het water voorkomt de toename van zuren. Carbonaat ontstaat wanneer vrij CO2-gas zich verbindt met calcium. Wanneer de micro-organismen in uw vijver gezond zijn en voldoende CO2 produceren en er ook calcium (GH-waarde) aanwezig is, zal de carbonaathardheid (KH-waarde) stabiel blijven. Een te geringe activiteit van de micro-organismen en/of een te lage GH-waarde zorgt voor een dalende KH-waarde. Dit noemen we stagnatie. In een nieuwe vijver is CO2 niet aanwezig CO2 tabletten kunnen hier een oplossing bieden. De KH-waarde heeft direct invloed op de pH-waarde. Is de KH-waarde te laag, dan kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen. Als u ervoor zorgt dat de KH-waarde minstens 5 is, blijft de pH-waarde stabiel. Een KH-waarde van 8 of meer is aan te bevelen. KH kan gemeten worden met eenvoudige watertesten als een water test strip.

Zuurstof

Zuurstof is nodig voor de vissen om te kunnen ademhalen. Ook de diverse bacteriën gebruiken zuurstof om te kunnen werken. Zuurstof komt in het water door beplanting, vallen van water maar ook via de oppervlakte. Planten leveren overdag veel zuurstof maar nemen het s’ nachts weer op. Dit kan resulteren in zuurstof tekort in de ochtend. Sterke vervuiling zorgt voor een levendige bacteriën werking wat veel zuurstof kost. Hierdoor zal er in een vervuilde vijver veel sneller zuursof tekort optreden. Beluchten is dan een goede optie. Warm water kan veel minder zuurstof opnemen dan koud water hierom is het van belang dat er in de zomer voldoende beluchting is.

Temperatuur

De water temperatuur bepaald in grote mate de verwerkingssnelheid van bacteriën ook bepaald het de mate van opnemen van zuurstof. Een ideale temperatuur is tussen de 22 en de 28 graden. De vissen zijn levendig en genieten volop van het zonnetje. De bacteriën kunnen het goed aan en als alles in orde is zul je relatief weinig problemen hebben. Een temperatuur tussen 10 en 15 geeft vaak problemen doordat ziekte verwekkers wel actief zijn maar het afweersysteem niet. Beneden de 10 graden bestaat dit probleem niet. Beneden de 5 graden wordt kritiek omdat er dan bevriezing gevaar dreigt en de vissen nauwelijks iets kunnen doen. 8 graden is dan ook de ideale overwinter temperatuur.